Varnar för sämre försvar mot ubåtar

Politikern Allan Widman (fp) vill att riksdagens försvarsutskott håller ett extra sammanträde på grund av försvarets planer på att skrota de så kallade vertol-helikoptrarna.

Han varnar för att Sverige förlorar all kompetens för att bedriva ubåtsjakt med aktivt sonar under de år som försvaret behöver för att byta helikoptersystem.

– Varken regering eller riksdag har tagit ställning till att vi ska avveckla ubåtsjaktsförmågan, säger riksdagsledamoten Allan Widman.

Han påpekar att försvarsberedningen bedömt att kriser i Östersjön, där militära medel används, inte kan uteslutas under den kommande tioårsperioden.

Allan Widman hänvisar till att försvarsmakten i sitt budgetunderlag för 2009 bedömer att full operativ förmåga med de nya helikoptrarna beräknas uppnås 2018.

Enligt Widman avvecklas vertol-helikoptrarna i förtid.

– Det finns tiotusentals flygtimmar kvar i dem, säger försvarspolitikern Allan Widman (fp).