Varnar äldre för badsårssjuka i sommar

På grund av den så kallade badsårsfebern varnar smittskyddsenheten i Blekinge äldre för att bada i sommar om det blir väldigt varmt.

Smittskyddsläkaren Richard Eitrem säger till Blekinge Läns Tidning att om äldre måste bada ska man täcka över sår eller tvätta sig noga efter.


Begreppet badsårsfeber myntades i samband med ett par sjukdomsfall i länet för två år sedan.


Sjukdomen finns nu upptaget på listan över sjukdomar som kan kopplas till en eventuell klimatförändring.