Många söker hjälp för sina skulder

Det är fortfarande många Blekingar som söker skuldsanering hos Kronofogden visar nya siffror.

Förra året fördubblades antalet ansökningar om skuldsanering till Kronofogden.

Under första halvåret i år har lika många ansökningar kommit in till myndigheten som det gjorde under första halvåret, förra året.

Blekinge sticker därmed ut från resten av landet, eftersom antalet ansökningar om skuldsanering totalt i hela Sverige har minskat med en femtedel under årets första sex månader.

Sammanlagt anmäldes 71 fall av skuldsanering i Blekinge under första halvåret i år. Det är exakt lika många som anmäldes under samma period förra året.