Bra kvävebetyg för svenskt jordbruk

Svenskt jordbruk är miljövänligare än andra Östersjöländers jordbruk. Iallafall när man ser till mängden kväve som släpps ut i Östersjön och därmed bidrar till övergödning.

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att det svenska jordbruket läcker ut minst kväve per capita bland länderna kring Östersjön.

Danmark är det land som enligt studien släpper ut mest kväve.