Gamla djuphavskartor digitaliseras

Bättre kartor över havsbottnarna i bland annat Östersjön skall ge mer kunskap om miljötillståndet under ytan.

De djupkartor över havsbotten som i dag finns hos Sjöfartsverket i Norrköping håller just nu på att digitaliseras för att bland andra Naturvårdsverket lättare skall kunna använda informationen

Med hjälp av de tusentals kartor som finns i Sjöfartsverkets arkiv kan man få en uppfattning om hur landskapet på botten ser ut.

Men eftersom de flesta är i pappersform är det svårt att få en heltäckande bild, digitaliseringen av kartorna skall råda bot på det.

Naturvårdsverket har nyligen börjat använda de kartor som Sjöfartsverket nu digitaliserar och går sen vidare med egna undersökningar där man bland annat kontrollerar om de växter som man tror finns på olika djup verkligen existerar där.

Meningen är dels att få en bättre kunskap om miljötillståndet och de förändringar som sker under ytan men också att så småningom kunna få fram en heltäckande karta över bottenlandskapet i svenska vatten.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se