Få hyregäster behöver sopsortera

Hos många fastighetsägare i Karlskrona behöver hyresgästerna inte sortera sina sopor.

Enligt Sydöstran så är mer än hälften av fastighetsbolagens sopabonnemang i kommunen, så kallade osorterade abonnemang.

Även hos det kommunala bolaget Karlskronahem är det många som inte behöver källsortera.

Enligt kommunens renhållningschef Christer Karlsson är det svårt att få hyresgäster på vissa adresser att sortera sina sopor.

Villaägarna i Blekinge är däremot bra på att källsortera, visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort, då 94 procent uppger att man gör detta.