Uppmanar till ecodriving

Organisationen Gröna Bilister vill att alla kommunal- och landstingsanställda i Blekinge ska lära sig köra bensinsnålt, så kallat ecodriving.

I ett pressmeddelande skriver organisationen att alla som tagit körkort för ett antal år sedan borde sätta sig vid skolbänken igen, för att lära sig köra på ett miljövänligare sätt.

Helst borde samtliga anställda inom offentlig sektor fräscha upp sina körkunskaper vartannat år, menar organisationen.