Intresset för att bli yrkesmilitär ökar

Allt fler värnpliktiga i Karlskrona vill bli yrkesmilitärer, trots alla nedskärningar inom försvaret de senaste åren.
På Tredje ytstridsflottiljen har 83 procent av de värnpliktiga sökt vidare till officersutbildningen. I början på 90-talet låg motsvarande siffra på 70-75 procent. Att det är fler som nu vill bli yrkesmilitärer kan bero på att försvaret har fått allt fler internationella uppdrag, säger Ulf Öberg, som är presschef på Marinbas syd i Karlskrona.