Avhopp oroar Kommunalordförande

Trots besvikelse över Kommunals centrala avtal och många hot om att lämna förbundet, är det bara fem av Blekinges drygt 12.000 medlemmar som tagit steget.
Hittills har alltså bara fem personer beslutat sig för att lämna Kommunal. Och i samtliga fall handlar det om brandmän som var mycket besvikna över avtalet som slöts. Istället för dom 3,5 procenten i lönepåslag som fanns i det ursprungliga avtalet, fick räddningstjänsten nöja sig med 2,6 procent. Det är snart fyra veckor sedan avtalet slöts och kritiken mot Kommunal har varit mycket hård i Blekinge, men kritiken har den senaste tiden tystnat rejält. De fem kommunalarnas avhopp i länet är ändå något som bekymrar kommunal Blekinges ordförande, Magnus Pettersson. Han säger att han mött alla möjliga reaktioner på avtalet bland sina medlemmar, men att lämna förbundet innan de lokala löneavtalen är klara, tycker han är att överreagera.