15 får gå från Karlskronaföretag

15 anställda på företaget Roxtec i Karlskrona får sluta. Det står nu klart när förhandlingar mellan företagsledningen och facket är klara.
Redan innan denna veckas slut kommer de berörda att lämna företaget. Koncernen kommer även inom kort att tvingas till ytterligare nedskärningar. Roxtec uppsägningar beror på svikande konjunkturer och ett sjunkande dollarvärde. Det skriver Blekinge läns tidning.