Korruption försvårar tullsamarbete

-Korruptionen bland tulltjänstemän i Polen och Baltikum är utbredd. Och det försvårar Sveriges samarbete med länderna, säger chefen för tullverkets Östersjöregion Karl Gunnheden.
Han säger att samarbetet mellan länderna hade kunnat vara mer effektivt om man hade kunnat vara mer öppen med att lämna ut känslig information. Den svenska tullen arbetar på att försöka bygga upp ett fungerande system för informationsutbyte med Polen och Baltikum, men det arbetet befinner sig fortfarande i sin linda. Peter Nilsson, gränsskyddschef på tullverkets Östersjöregion, som är ansvarig för att utbilda polska och estniska tulltjänstemän säger att korruptionen har starkt fäste där på grund av bland annat låga löner.