Kräksjuka ökar med besparingar

Den ovanligt snabba spridningen av vinterkräksjukan på sjukhusen i vintras berodde på landstingens besparingsiver. Det slår Smittskyddsinstitutet fast i en ny rapport.
På ortopedkliniken i Karlskrona insjunknade både patienter och anställda, och det ledde till att avdelningen under en tid inte tog emot nya patienter. Förutom den snabba genomströmingen av patienter, så nämns bristen på avdelningar som kan isoleras från övriga verksamheten och neddragningar inom vårdhygienisk verksamhet som negativa effekter av besparingar inom sjukvården. Enligt Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, är satsningar på vårdhygien en investering som lätt betalar sig. Vinterns omgång av vinterkräksjuka drabbade tio gånger så många som vanligt och drygt 9000 patienter och 7000 vårdanställda drabbades.