Kommunen öppen dygnet runt

Karlskrona har om första kommun i landet inlett arbetet med att bli en såkallad 24-timmarsmyndighet.
Arbetet ska leda till att allt fler ärenden till kommunen ska kunna göras över internet och att man under hela dygnet ska kunna uträtta sina ärenden. Men kommunalrådet Mats Johansson (s) är noga med att påpeka att det nya systemet inte utesluter dom som inte använder sig av internet utan satsningen ska ses som ett komplement till de redan existerande.