Vägföreningar får ökade bidrag

Vägsamfällighetsföreningarna i Karlskrona kommuns tätorter, ska få ett ökat bidrag som täcker skötsel och drift av vägarna och ett mindre bidrag för beläggningsundehåll, exempelvis asfaltering. Det föreslår tekniska förvaltningen som gjort en utredning om kommunens enskilda vägar.
I Karlskrona finns det vägsamfällighetsföreningar i 23 tätorter. Dom har hand om skötseln av vägarna i tätorterna. Idag får dom bidrag till 70 procent av kostnaderna. Men i utredningen föreslås att dom ska få 100 procents ersättning för drift och skötsel. Det skulle innebära en kostnad för kommunen på 430 000 kronor per år. Vid beläggningsunderhåll som exempelvis asfaltering ska dom få ersättning med 50 procent av kostnaden, vilket kommer att kosta kommunen omkring 600 000 kronor per år. När det gäller bidrag till andra enskilda vägar på landsbygden föreslås inga förändringar. Utredningen är delvis föranledd av att det finns tre föreningar i kommunen som inte har fungerat dom senaste åren. I förslaget föreslås att två av dom, Lyckeby och Torskors vägsamfälligheter tas över av kommunen, men i Rödeby föreslås att föreningen ska återupplivas. Om de boende i Rödeby inte vill starta sin vägsamfällighetsförening igen får det ske på annat sätt. - Får man inte till en styrelse frivilligt får länsstyrelsen tillsätta en syssloman som får styra föreningen på samma sätt som en styrelse skulle ha gjort, säger Gatuchef Benny Olsson. Tekniska nämnden ska ta ställning till förslaget i augusti och beslut ska senare i höst fattas av Kommunfullmäktige i Karlskrona.