Gristransporter kan sprida smitta

Blekingska avelssvin riskerar att drabbas av dödliga sjukdomar efter ett beslut som länsrätten i Jönköping har fattat.
Beslutet tillåter nu att danska företag transporterar svin genom Sverige. I Danmark har man djur som lider av virussjukdomen PRRS och länsveterinär Gunnel Wittander befarar att sjukdomen sprids till Sverige med transporterna. PRRS sprids genom luften och sjukdomen ger en mycket hög smågrisdödlighet och är svår att bli av med.