Polisen kritisk till nattliga transporter

Polisen är kritisk till att värdetransporter sker nattetid
Nils Ekegerd vid rikskriminalen säger att ett sätt att höja säkerheten vid värdetransporter är att förlägga dem till dagtid. Då finns till exempel fler vittnen som kan ge uppgifter till polisen. Säkerhetsföretagen Falck Sverige och Securitas har redan börjat göra fler värdetransporter under dagarna.