P-hus vittrar sönder

Många garage och parkeringshus i Blekinge står inför kostsamma renoveringsarbeten, det säger Cement och Betonginstitutet.
Många av byggena som gjordes under 60- och 70-talet börjar så sakta vittrasönder och den stora boven är vägsaltet, som tränger in i betongen när bilarna kör in under vinterhalvåret. Ett av p-husen som måste renoveras är det på Vämö center i Karlskrona, men hur mycket det kommer att kosta är ännu oklart. Det säger Krister Larsson fastighetschef på Landstinget i Blekinge.