Ny taktik för polis i farlig situation

Polisen behöver ny taktik för att hantera farliga situationer, enligt ett nytt förslag.
Polistaktikutredningen, som nyligen skickades ut på remiss, föreslår utbildning av poliser i yttre tjänst för att de bättre ska hantera farliga situationer i vardagsarbetet. -Rånet i Blekinge är precis vad det handlar om. Rånare av den här typen har nästan uteslutande automatvapen och drar sig inte för att använda dem, säger utredningens ordförande, förre biträdande länspolismästare Sune Sandström. Därför är det, enligt förslaget, nödvändigt att alla poliser i yttre tjänst, både i glesbygd och i storstad, kan lika mycket om hur man hanterar potentiellt våldsamma situationer. Särskilt viktigt är det att polisen inte spelar hjälte utan behåller sitt mentala lugn och att polisen i framtiden får mer realistisk vapenträning istället för att skjuta på stillastående måltavlor. Förslaget om ny nationell polistaktik har gått ut på remiss till polismyndigheter runtom i landet och andra berörda. Svaret ska vara inne senast den 29 augusti.