Landstinget i Blekinge JO-anmäls

Landstinget Blekinge har blivit anmält till JO, Justitieombudmannen, för att ha utsatt en anställd kvinna för husrannsakan och kroppbesiktning. Det är kvinnans man som har gjort JO-anmälan.
Kvinnan misstänktes för stöld på arbetsplatsen och och en representant för Landstinget Blekinge ska ha undersökt kvinnans omklädningsskåp och också uppmanat henne till att lämna ett urinprov. Landstingsstyrelsen har nu till och med 1 oktober att komma med ett komplett svar på anmälan.