Rörelsehindrade utestängs från politiken

Det är omöjligt för rörelsehindrade personer att komma in i de politiska partiernas lokaler i västra Blekinge. Det visar en undersökning som De Handikappades riksförbund, DHR har gjort.
Enligt undersökningen saknar partierkanslierna i Olofström, Sölvesborg och Karlshamn de handikapphjälpmedel i form av breda dörröppningar, ramper och porttelefoner som krävs för att rullstolsanvändare obehindrat ska kunna ta sig in i partiernas lokaler. - Det här betyder att rullstolsanvändarna stängs ute från att delta i partipolitiskt arbete, säger Karin Westberg som är förbundsordförande i DHR. Endast en av 16 partilokaler i västra blekinge får godkänt. Det är socialdemokraternas kansli i Sölvesorg.