Nej till återvinning av jordmassor

Miljödomstolen säger nej till att låta företaget Mörrums Grus AB uppföra en anläggning för återvinning av jord- och schaktmassor i Torarp utanför Asarum.
I februari i år godkände miljökontoret på Karlshamns kommun företagets ansökan om att öppna en återvinningsanläggning. Efter att ägarna till två grannfastigheter överklagade beslutet sa länsstyrelsen nej till anläggningen. Och miljödomsotolen går alltså på samma linje och ger inget tillstånd till Mörrums Grus AB att återvinna jord- och schaktmassor i Torarp.