Hanö-bo får behålla redskapsbod

En fastighetsägare på Hanö har efter flera års kamp fått rätt till den redskapsbod som mannen uppfört i utkanten av sin strandnära tomt.
Boden har förbjudits både av Länsstyrelsen och Länsrätten i Blekinge eftersom den anses ligga inom gränsen för dom fornlämningar, fyra hyddgrunder och fyra båtkåsar, som finns söder om mannens tomt. Men mannen har hela tiden hävdat att hans lilla överväxta skjul inte stör området kring fornlämningarna och har och har även hämtat vittnesmål från dom Hanöfiskare som själva byggt det stenröse som ligger i närheten av mannens redskapsbod som bevis på att röset alltså inte är en del av fornlämningen. Mannen har nu efter idogt överklagande av såväl Länsstyrelsen som Länsrättens beslut fått rätt av kammarrätten i Jönköping.