Stora mängder olja utanför Blekinge

Kustbevakningen upptäckte cirka 3,5 ton tjockolja söder om Utklippan under onsdagsmorgonen.
Oljan härrör troligen från det kinesiska lastfartyget Fu Shan Hai som ligger på havsbottnen utanför Bornholm sedan mer än en månad tillbaka. Oljan är brun och bedöms vara bekämpningsbar. Eftersom väderförhållandena är goda och oljan ligger mellan åtta och nio kilometer från Utklippan tror Kustbevakningens personal att det är liten risk för att den ska nå land. Ett miljöskyddsfartyg kommer till området under dagen för att plocka upp oljan. Det finns inga fartyg i området som skulle kunna misstänkas ligga bakom utsläppet. -Sådana här stora utsläpp brukar inte göras från fartyg. Vid tankrengörning brukar det handla om mindre mängder, säger Joakim Håkansson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen i Karlskrona. En teori är att oljan kommer från Fu Shan Hai och att den legat nere i havsdjupet en tid. Efter de senaste dagarnas fina väder har vattnet börjat värmas upp och det kan vara förklaringen till att oljan plötsligt kommer upp till ytan.