Villapriserna ökar i Blekinge

Under det senaste året har villapriserna stigit något i Blekinge.
Enligt småhusbarometern från Statistiska centralbyrån och Lantmäteriet har huspriserna i länet ökat med 4 procent på ett år. Medelpriset på en blekingsk villa ligger idag på 761 000 kronor.