Goda tider för färjebolagen

Semestern innebär goda tider för bolagen som driver färjetrafik i blekinge.
Det är mycket bokningar från Blekinge till så väl Polen som Lettland och Litauen. Uppåt för Polentrafiken Semestertrafiken är en god affär för de rederier i länet som bedriver färjetrafik med östeuropa. För Stena Line som trafikerar Polen från Karlskrona ökade resandet med 20 procent i juni i år om man jämför med samma månad förra året. Både när det gäller godstrafik och passagerartrafik. Sveriges ökade handel med Polen och god marknadsföring på passagerarsidan är linjechefen Håkan Dahlqvist förklaring till att det går så bra. Nyfikenhet ökar resandet Sommartrafiken är en god affär också för de två andra rederierna som bedriver östersjötrafik i länet. Det är Scandline som trafikerar Lettland och DFDS Tor Line som trafikerar Litauen. Antalet passagerare för DFDS har ökat med hela 30 procent i juni i år om man jämför med samma månad förra året. DFDS linjechef Nicolai Kock tror att ökningen av passagerartraffiken beror på en ökad nyfikenhet på Baltikum och många vill passa på att besöka gamla Östeuropa innan det bli mer likt västländerna.