Tjuvläsare får kalla handen

Karlshamns kommun säger nej till Akademikerförbundet SSR:s förslag till uppgörelse gällande den kommunanställde som blivit uppsagd sedan det stod klart att han tjuvläst kommunchefers e-post.
Förbundets förslag gick ut på att kommunen skulle gå med på att betala en lärarutbildning åt mannen och att denne skulle garanteras jobb som lärare i kommunen. Men det blev alltså ett nej. Enligt Karlshamns kommuns personalchef Tomas Andersson kommer parterna att återuppta förhandlingarna i augusti.