Dina barns tänder berättar var du bor

Tandhälsan hos barn i socialt utsatta familjer blir sämre i Blekinge. I dag kan ett barns tänder berätta om till exempel var barnet bor och vilka föräldrarna är.
- Om familjer splittras, ekonomin försämras eller om man kommer som flykting från ett krig så är det kanske inte tänderna man tänker på i första hand, säger Anna Dyster-Aas (Dyster-Ås), specialisttandläkare i barn- och ungdomstandvård i Blekinge. Hon menar att Blekinges befolkningsstruktur liknar den som finns i storstäderna. Vissa grupper har det väldigt bra medan andra har det väldigt dåligt och det speglar sig också i hur barnens tandhälsa ser ut. Nu gäller det för tandvården att nå ut med information till de här utsatta grupperna.