Ge torskfiskare ersättning!

Vilka åtgärder tänker jordbruksministern vidta för att se till att de fiskare som drabbats av torskfiskestoppet får sin ersättning? Den frågan riktar den moderate riksdagsmannen Jeppe Johnsson från Sölvesborg till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Den 15 paril infördes torskfiskestopp i Östersjön. Regeringen lovade ekonomisk kompensation till de drabbade fiskarna. Trots att ersättningsstorleken bestämts har ingen ersättning betalats ut ännu. Detta har försatt många fiskare i en svår situation, anser Jeppe Johnsson.