"Flisbranschen ger mer flis"

Entreprenörer i flisbranschen går mot ljusare tider. Marknaden har varit osäker, och priserna låga i flera år. Men nu tror många i branschen på en bättre framtid.

Stig Gustafsson på Väckelsångs skogsmaskiner, arbetar med avverkning och gallring av skog. I vinter satsar företaget på flis och ser ljust på framtiden.

Priset för flis har länge legat lägre i sydsöstra Sverige jämfört med till exempel Mälardalen.

Men när allt fler värmeverk i södra Sverige av bland annat miljöskäl använder flis blir priset också högre, säger Stig Gustafsson.

– Jag tror prisbilden kommer att jämnas ut eftersom det är flera nya flisverk på gång, säger Stig Gustafsson.

Enligt Urban Blomster, VD på Södra skogsenergi har flismarknaden i landet totalt sett drastiskt förändrats på några år när det inte längre är ett överskott på flis.

– Vi går mot en stabilare marknad, helt klart, säger Urban Blomster.

Och på sikt kan det finnas risk för en brist på flis, enligt Urban Blomster, som också tror på högre priser.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se