Nya reservat för tio miljoner

Länet ska få nya naturreservat till en prislapp av tio miljoner kronor. Pengarna kommer från Naturvårdsverket och Utklippan kan bli nytt naturreservat.

Tio miljoner är den summa som länsstyrelsen fått av Naturvårdsverket för att köpa mark och ersätta markägare för intrång när nya naturreservat ska skapas i länet.

Bland annat kan Utklippan längst ut i den ostligaste skärgården bli naturreservat. Det ska åtminstone utredas.

Länsstyrelsen får också nära sju miljoner kronor för att vårda de naturreservat som redan finns. Dessutom ger Naturvårdsverket pengar för öka antalet laxar, öringar och stormusslor i Mörrumsån.