Ingen risk för ambulansbrist

Företaget Eurolance i Backaryd utanför Ronneby tror inte på någon hotande ambulansbrist. Flera landsting har larmat Socialstyrelsen om att de hotas av brist på ambulanser.
Eurolance är idag det enda företaget i Sverige som tillverkar ambulanser. Men där har man inte märkt av någon ökning av beställningar. I maj gick ambulanstillverkarna Wimans i Sandviken i konkurs. Sveriges numera enda ambulanstillverkare är företaget Eurolance i Backaryd. Hittills har företaget levererat ungefär hälften av alla ambulanser som landstingen köper i Sverige. Trots att man nu är ensam om att bygga fordonen märker man inga ökade beställningar från landstingen runt om i landet. Det får Björn Urbanusson att ifrågasätta landstingens larm om brist på ambulanser. Till hösten räknar Eurolance med att bygga ungefär 30 ambulanser, och det är ungefär lika många som vid samma tidpunkt förra året. Om landstingen skulle öka antalet beställningar, vilket de alltså inte har gjort, kan det bli tal om nyanställningar hos företaget. Men än så länge avvaktar man för att se om det blir fler beställningar.