Nedskärningar på Blekinge museum

Blekinge museum tvingas säga upp personal.

Muséet måste spara 1,5 miljoner kronor, och nu har fackliga förhandlingar inletts.

Budgetprognosen visar på ett underskott under 2009 och 2010. Underskottet beror på att de statliga bidragen inte har ökat i takt med kostnadsutvecklingen.

Mats Persson som är ordförande för Blekinge museum kan idag inte säga hur många anställda som kommer att drabbas, men han säger att det blir oundvikligt att säga upp personal.

– Detta kommer självfallet att få konsekvenser, säger han.