Biskopar vill släppa vigselrätt

Biskoparna för flera stift, däribland Lunds stift där Blekinge ingår, vill avskaffa Svenska Kyrkans vigselrätt.

Biskoparna vill att äktenskapet i framtiden ska registreras och bli giltigt när man ansöker om hindersprövning hos Skatteverket.

– Vi kommer snart att få en ny äktenskapslag och då är det väl bra att vigselrätten diskuteras, säger Antje Jackelén som är biskop i Lunds stift.

Könsneutrala äktenskap
Antje Jackelén och ytterligare åtta biskopars önskemål om en förändrad vigelsrätt kommer i ett läge, då Svenska Kyrkan ännu inte tagit ställning i frågan om könsneutrala äktenskap.

Från och med den 1 maj ska homosexuella par kunna ingå äktenskap, men rätten gäller bara borgerlig vigsel och besked om dessa par även ska kunna bli vigda i kyrkan kommer inte förrän på kyrkomötet i höst.

– Jag vill inte säga någonting om hur jag tror utgången blir vid kyrkomötet, det vore att föregripa de samtal och diskussioner som just nu pågår, säger Antje Jackélen.

Ingen smitning
Att dagens utspel skulle vara ett sätt att komma undan diskussionen om präster ska viga homosexuella, förnekar dock Antje Jackelén.

– Nej, det är absolut inte så. Frågan ligger på en mera principiell nivå, säger hon.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se