OLOFSTRÖM

Äldrevård på andra språk

Idag finns brister i länets kommuner när det gäller att möta de utlandsföddas ökade behov inom äldrevården.

De närmaste åren planerar flera av länets kommuner att förbättra möjligheterna att ge äldrevård på andra språk än svenska.

Det är bara Olofströms kommun som idag erbjuder äldre utlandsfödda från Finland och forna Jugoslavien vård på sitt modersmål i ett eget speciellt multikulturellt boende.