KARLSKRONA

Åtalas för miljöbrott

En man från Nättraby åtalas misstänkt för miljöbrott. Mannen ska under flera års tid uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat utsläpp av petroleumprodukter och genom det orsakat fara för djur, växter och människors hälsa.

Mannen har förvarat flera oljefat på sin fastighet. I förhör säger han att han inte känt till de bestämmelser som gäller.

Han säger att en del av oljeutsläppet skett när någon okänd försökt stjäla oljan. Den bristfälliga förvaringen förklarar han med att han varit sjuk och därför inte kommit sig för att flytta faten.