blekinge

Skrev hotbrev från försäkringskassan

En anställd på ett av Försäkringskassans kontor i Blekinge har fått en varning av Försäkringskassans personalansvarsnämnd.

Den anställde handläggaren hade använt Försäkringskassans brevpapper och kuvert i ett privat ärende, där han uttryckt sig hotfullt .

Dessutom hade mannen gjort sökningar i Försäkringskassans IT-system om personer som inte hade med hans arbetsuppgifter att göra.