Blekinge

Eu-pengar till föreningar

Ett unikt utbildningsprojekt i Blekinge ska stärka föreningslivet i länet.

Projektet öppnar också dörren för dem som idag står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden.

Gert Karlsson, från Sisu idrottsutbildarna är nöjd.

– Det är ett unikt projekt i landet och vi är glada över att vi nu får möjlighet att genomföra det efter nästan två års planering, säger han.

Kostar 27 miljoner
Sisu idrottsutbildarna i Blekinge har tillsammans med ett flertal samarbetspartners, HSO Blekinge, Länsbygderådet Blekinge och Companion Blekinge, fått tio miljoner ur Europeiska socialfonden för att genomföra utbildningsprojektet.

Totalt kostar det 27 miljoner kronor, men resterande del bekostas via deltagarnas a-kassor eller med olika former av statliga bidrag.

Två utbildningar
Deltagare ska kunna välja mellan två sex månader långa kurser, en entreprenörsutbilding som är teoretisk och en utbildning som är mer praktiskt inriktad.

Utbildningarna ska sättas upp på fem olika platser i länet och rekryteringen av sju personer som ska hålla i projektet pågår för fullt.

Utanför arbetsmarknaden
Målgrupp för utbildningen är personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.

Det kan röra sig om arbetslösa, människor med sjukersättning eller med olika former av funktionsnedsättning samt människor med annan etnisk bakgrund.

Behöver hjälp
Deltagarna ska genom utbildningarna bland annat lära sig hur föreningslivet fungerar och hur man startar och driver företag inom den speciella sektorn som omfattas av ideella föreningar och bland annat kooperativ.

Idag finns 600 organisationer i länet som behöver anlita arbetskraft av olika slag. 

Genom projektet hoppas aktörerna stärka länets idéella föreningar och organisationer, men också ge deltagarna möjlighet att utvecklas och vidareutbilda sig.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se