Karlskrona

Karlskronas underskott växer

Nya beräkningar visar att Karlskrona kommuns ekonomiska underskott växer.

Enligt den senaste prognosen minskar skatteintäkterna med flera miljoner.

Och den borgerliga Femklövern som styr Karlskrona har nu lagt fram ett förslag till sparpaket. 

Femklövern vill minska det kommunala partistödet med 10 procent och frysa politikernas arvoden. Och så vill man skjuta upp allt planerat underhåll av vägar och fastigheter och göra färre återanställningar av personal.

Detta kommer enligt KG Svenssons beräkningar att spara något mer än 14 miljoner kronor åt kommunen.

Oppositionsrådet Christina Mattisson, socialdemokrat, kritiserar besparingen på underhållskostnader som hon ser som kortsiktig.

Socialbidrag och skatteintäkter
Totalt sett är karlskrona kommuns budgetunderskott efter den senaste progosen uppe i 38 miljoner kronor. Det är kostnaderna för socialbidrag som skjuter i höjden samtidigt som skatteintäkterna minskar.

Sedan tidigare är det känt att ett 100-tal kommunala tjänster är hotade, men kommunen har hittills inte lagt några varsel.
I maj kommer KG Svensson och femklövern att lägga fram ett nytt sparpaket. Innehållet i det vill han inte gå in på idag.

Pengar från regeringen
Regeringen ökar statsbidragen till kommunerna kommande år och det ser Femklövern som ett välkommet bidrag till arbetet med att få kommunens ekonomi på fötter.

Men enligt oppositionen är det alldeles för lite pengar som regeringen går in med.

Kommunfullmäktige tar ställning till Femklöverns sparförslag om ett par veckor.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se