Karlskrona

Ja till kraftvärmeverk

Nu tyder allt på att byggs ett nytt kraftvärmeverk i Karlskrona.

Sedan det blivit känt att anläggningen som ska producera lokal el- och fjärrvärme skulle kosta 250 miljoner kronor mer än den halva miljard kronor man från början anslagit tog partierna ett steg bakåt och sköt upp byggnationen.

Man startade en utredning för att se om kraftvärmeverket kunde byggas utan att äventyra tidigare planerade investeringar, som exempelvis tillbyggnader på skolor.

Efter att de ekonomiska förutsättningarna nu har utretts så har alla partier i kommunstyrelsen ställt sig bakom att kraftvärmeverket byggs.

Det slutgiltiga beslutet om att bygga kraftverket tas av kommunfullmäktige senare i vår.