karlshamn

En halv miljon - för lite

Sparbanken i Karlshamn överklagar tingsrättens dom mot en familj på orten. Banken kräver mer pengar.

Sparbanken vann tvisten men är inte nöjd med den ersättning på drygt 574 000 kronor som familjen har dömts att betala banken för rättegångskostnaderna.

Banken vill i stället ha över 741 000 kronor.

Tidigare har även familjen överklagat, de vill slippa betala kostnaderna.