karlskrona

Tre avhopp på Marinen

Samtliga tre läkare på Marinbasen i Karlskrona har i dag sagt upp sig.

– Kritiken är helt grundlös, säger Marinbasens stabschef Per Juliusson.

Det är en protest mot Marinbasens högsta ledning som, enligt läkarna, har fattat en rad beslut som strider mot lagar och regler inom sjukvården.

– Allt förtroende för Marinbasens ledning är förbrukat eftersom man inte lyssnat på försvarshälsans medicinska ledning eller på vår chef på försvarets högkvarter, säger Torbjörn Lindholm, en av de tre läkarna.