Sverige

Kräver skrotbilspremie

En generös skrotningspremie hör till de krav som fackförbunden inom bilindustrin lämnar till regeringen på måndag.

Det är representanter för IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer som lämnar en lista med krav på åtgärder.

Ett av kraven är att återinföra en premie för den som skrotar sin bil.

Flera av förslagen handlar om att öka allmänhetens efterfrågan på nya bilar och skattelättnader för miljöfordon.