karlshamn

Kyrkomur gömd i myllan

I Karlshamn har en kyrkogårdsmur från 1600-talet påträffats när man har grävt vid Elleholms kyrka.

Muren upptäcktes i samband med bygget av en skyddsvall runt kyrkan.

– Det var osannolikt att vi skulle hitta något så intressant, säger Mikael Henriksson som är arkeolog vid Blekinge museum.

Muren som är drygt en meter bred och minst 20 meter lång har täckts över med jord igen, skriver Blekinge Läns Tidning.