blekinge

Djurspårning ska ersättas

Jägare som rycker ut och spårar upp trafikskadat vilt ska ersättas ekonomiskt, föreslår regeringen. Något som välkomnas av Svenska Jägareförbundet.

I dag görs arbetet av frivilliga jägare som åker ut på uppdrag av polisen. Enligt Svenska Jägareförbundets beräkningar motsvarar ett års eftersök 14 000 dagsverken.

Sker oftast nattetid
I takt med att viltolyckorna ökat har det blivit svårare att få folk att ställa upp. De flesta olyckorna inträffar dessutom nattetid. 

– Vi ska inte låta skadade djur lida i onödan. Det obekväma nattarbetet som utförs av frivilliga bör ersättas så att djuren slipper lida, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Regeringens förslag om ersättning är 1 900 kronor för rovdjur, 700 kronor för älg och vildsvin och 400 kronor för övrigt vilt. De slutgiltiga summorna kommer att slås fast av Naturvårdsverket.

Vill skärpa lagen
I propositionen föreslås också en skärpning av lagstiftningen som innebär att en bilist som kört på ett djur alltid måste anmäla det till polisen. I dag är man bara skyldig att anmäla när man tror att djuret skadats.

Regeringen föreslår även att de jägare som är ute på uppdrag av polisen ska kunna gå från en markägares mark till en annans utan att först behöva inhämta tillstånd.