Blekinge

Rop i protest mot möllor

Föreningen Svenskt Landskapsskydd protesterar mot utbyggnaden av vindkraft.

Protesten skickas till regering och riksdag.

”Det här är ett rop i protest mot en regeringspolitik som leder till att landskapet förvandlas till ett industrilandskap”, skriver föreningen.

Enligt Svenskt Landskapsskydd ger vindkraften bara en försumbar minskning av utsläppen av växthusgaser.