Ronneby

Befarar sämre hjälp

Akademikerförbundet SSR är oroliga över sparförslagen som väntar socialförvaltningen i Ronneby.

Socialnämnden går back med över 7 miljoner i år och har dessutom tvingats komma med sparförslag för nästa år.

Ett av förslagen är att vakanslägga två alkoholterapeuttjänster och en socialsekreterartjänst, skriver Sydöstran.

Facket anser att besparingarna bland annat kommer leda till sämre och mindre hjälp till Ronnebys hjälpsökande.

När det gäller personalen befarar man ökade sjukskrivningar och sämre arbetsmiljö.