karlskrona

Kommun lovar skärpning

Efter Justitieombudsmannens, JO:s, kritik mot miljö och byggnadsnämnden i Karlskrona har kommunen gjort förändringar för att förbättra situationen.

JO:s kritik handlade bland annat om lång handläggningstid, undermåligt diariesystem och borttappade handlingar.

Enligt förvaltningschefen Hans Juhlin ska man tillsätta en administrativ chef som ska jobba med rutinerna och internkontrollen.

Kommunen ska också slå samman två avdelningar för att få ett bättre flyt och för att personalen ska kunna täcka upp bättre för varandra vid arbetstoppar.

Hans Juhlin säger att de ska öka rättssäkerheten och tror att medborgarna på sikt ska märka av en högre effektivitet.