Sölvesborg

Villor hotas av hamnled

40 villor i Falkalyckan och Sjubökelyckans koloniområde i Sölvesborgs kommun hotas av en ny hamnled som planeras rakt igenom koloniområdet.

40 villor i Falkalyckan och Sjubökelyckans koloniområde hotas av en ny hamnled som planeras rakt igenom koloniområdet.

Dom som har dom 49 odlingslotterna i Sjubökelyckan är oroliga och känner misstro mot politikerna.

– Vi måste vakna och protestera innan det är för sent, säger en kolonistugeägare till Sydöstran.

Syftet med den nya hamnleden är att förbättra trafiksäkerheten vid Bokelundsskolan och att underlätta för tunga transporter att ta sej till hamnen.

Leden finns med i Solvesborgs kommuns översiktsplan för 2010.