Ronneby

Bränslespill på flottiljen

F17 i Ronneby måste göra en riskananalys kring hur flygbränslet hanteras på flottiljen.

Generalläkaren har konstaterat brister som kan få konsekvenser för miljön, exempelvis att det finns risk för spill och läckage i och med att flygplanen tankas.

Det bedöms som allvarligt eftersom det intill Kallinge flygplats finns ett område som är viktigt för bildandet av grundvatten.

Riskanalysen från F17 ska vara klar senast den 1 september.