Fler familjehem behövs

Det är svårt att få tag på familjehem i Blekinge. Så har det varit i minst tio år enligt Eva Götesson som är familjehemskonsulent på Vårdförbundet Blekinge. Hon upplever att problemet blir större och större och ser allvarliga konsekvenser.

– En konsekvens kan vara att barnen kommer till en institution när de egentligen skulle kunna vara i ett familjehem. Jag tror att det är bättre både för barn och ungdomar att växa upp i familjer än att komma till en institution, säger Eva Götesson.

Kan förlora a-kassan
Hon tycker att man idag gör det för svårt för familjehemmen rent ekonomiskt. Till exempel får man inte behålla sin A-kassa om man blir arbetslös och är ett familjehem och man kan också riskera att bli av med sin sjukersättning. Hon tror att det måste till en förändring för att få fler att ställa upp som familjehem.

Mycket positivt
Annika Turesson och hennes familj i Sölvesborg är familjehem och har just nu fyra barn boende hos sig. Annika nämner att ekonomin kan vara ett problem när barnen blir större och att det ibland kan vara problem med rent praktiska saker som att få plats i bilen. Men annars har hon bara positiva saker att säga om att vara ett familjehem.

– Att få möta alla dessa barnen, få ta del av deras liv och uppväxt. Att få vara en del av det och bidra med det vi kan som trygghet, gränssättning och kärlek.

Får kärlek tillbaka
Hon berättar att de får ungefär samma saker tillbaka av de barn de tar hand om.

– Vi får väldigt mycket kärlek från dem. Våra barn får också lära sig att det inte alltid är så lätt här i livet, säger Annika Turesson.

Johanna Spogardh
johanna.spogardh@sr.se